Forside

Alle noder på denne side ligger som PDF-filer, og kan downloades og kopieres gratis.

Hjemmesiden er under udbyggelse og vil formentlig først nå den ønskede volumen i 2019, men noder, der ligger på siden kan downloades nu.

Ved anvendelse af musikken skal det understreges, at denne er omfattet af de almindeligt gældende regler for opførelse af beskyttede værker, som de er formuleret i Koda.

(Nodefiler med * vil også kunne købes i trykt version fra forlaget SELA)

Siden rummer kirkemusik i forskellige kategorier:

Blandt andet –

1. korsatser fra gængs til mere avanceret stil med eller uden akkompagnement.

2. orgelkoraler.

3. tenor-versioner af melodier til Den Danske Salmebog og salmeforspil til praktisk brug i gudstjenesten.

4. salmeforspil til brug ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

5. Der er endvidere lagt lydfiler op af forskellige orgelværker; bl. a. af nogle af orgelkoralerne, nævnt ovenfor, som også kan downloades.

Repertoire og kategorier på denne side udvides løbende.